Dreptul muncii

Sistemul unitar al dreptului român cuprinde un ansamblu de norme prin care se reglementează o categorie distinctă de relații sociale, având o metodă proprie și comunitate de principii.

Detalierea specifică acestui serviciu:

  • asistență juridică  în vederea încheierii contractelor individuale și colective de muncă;
  • redactarea de clauze specifice contractelor de munca, respectiv clauze de confidentialitate, de neconcurenta, formare profesionala etc.
  • redactare și modificare regulamente interne și regulamente de organizare și funcționare, fișe de post;
  • asistarea și reprezentarea în cadrul litigiilor privind atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzei de confidențialitate, pentru repararea prejudiciilor cauzate angajatorului.
  • asistarea și reprezentarea angajatului în situația  unor conflicte de muncă cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale/colective de muncă.
  • asistare și reprezentare angajat în cadrul acțiunilor privind: contestarea abaterilor disciplinare, recuperarea drepturilor salariale etc.