Drept civil

Dreptul civil este acea ramură de drept ce reglementează relațiile social-patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau juridice ce se află pe poziții de egalitate juridică, chiar când una dintre părți este statul (ca persoană privată și nu ca autoritate publică). 
Raporturile juridice civile pot fi: patrimoniale (cele mai multe) și nepatrimoniale.

Detalierea specifică acestui serviciu:

 • Consultanță juridică în materia dreptului civil;
 • Asistență și/sau reprezentare în fața instanțelor sau altor instituții;
 • Consultanță și/sau reprezentare în materie imobiliară;
 • Succesiuni;
 • Recuperare creanțe persoane fizice și juridice;
 • Răspundere contractuală;
 • Răspundere delictuală;
 • Executări silite – asigurarea asistenței juridice pe parcursul derulării executării silite;
 • Contestații la executări silite;
 • Evacuare;
 • Acțiuni în revendicare.
 • Anulări de acte și contracte
 • Acordarea de asistența juridică la încheierea contractelor civile/comerciale, redactarea și revizuirea contractelor.