Asociații și fundații

ONG-urile sunt persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, constituite de trei sau mai multe persoane fizice sau juridice și care dobândesc personalitate juridică prin înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor ținut la grefa judecătoriei în circumscripția căreia acestea au sediul, funcționând în baza Ordonantei nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, act normativ modificat în mai multe rânduri.

Detalierea specifică acestui serviciu:

  • demersuri legale, redactări diverse, reprezentări în fața diverselor organe abilitate;
  • redactare și atestare act constitutiv, statut, procese-verbale ale adunărilor generale;
  • modificarea actelor constitutive ale ONG-ului;
  • consultanță juridică și reprezentare în caz de dizolvare a asociației/fundației.