Dreptul familiei

Dreptul Familiei este reprezentat de totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, adopție și raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familii, în scopul ocrotirii și întăririi familiei. Altfel spus Dreptul Familiei reprezintă ansamblul normelor juridice aplicabile relațiilor dintre persoanele unite prin filiație (de exemplu, un copil și mama sau tatăl său) sau prin căsătorie (sau parteneriat declarat).

Prin urmare, dreptul familiei abordează de exemplu căsătoria, divorțul, adopția copiilor, diverse chestiuni referitoare la răspunderea părintească (încredințarea copiilor, dreptul de vizită, etc.).

Aceste norme variază de la un stat la altul, întrucât acestea sunt strâns legate de istoria, cultura și evoluția socială ale fiecărui stat.

Detalierea specifică acestui serviciu:

  • Asistență și reprezentare în cadrul acțiunilor de divorț;
  • Exercitarea autorității părintești și stabilirea domiciliului copiilor;
  • Redactare și susținere acțiune privind stabilirea, majorarea, reducerea pensiei de întreținere;
  • Asistență juridică în vederea obținerii ordinului de protecție;
  • Asistare și reprezentare în cadrul acțiunilor privind partajul;
  • Acțiuni legate de stabilirea sau contestarea paternității;
  • Punerea sub interdicție/instituirea tutelei;
  • Asistență și reprezentare în cadrul recunoașterii hotărârilor de divorț pronunțate în străinătate.