Drept financiar – bancar

Dreptul financiar-bancar cuprinde ansamblul normelor juridice care reglementează, activitatea bancară din întreg sistemul bancar, implicit prin analiza instituțiilor de credit. În termenii consacrați de doctrina juridică, el reglementează activitățile efectuate cu titlu de profesiune obisnuită de instituțiile care alcătuiesc sistemul bancar, denumite generic instituții de credit. Dreptul bancar este un drept profesional: este dreptul comercianților care speculează asupra monedei și a creditului. Obiectul său de reglementare privește activitatea bancară exercitată de banca centrală (Banca Națională a României) și instituțiile de credit.

Detalierea specifică acestui serviciu:

  • Consultanţă juridică referitoare la încheierea/încetarea/modificarea raporturilor juridice desfăşurate între bancă şi client;
  • Asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul procedurilor de conciliere;
  • Asistență juridică/reprezentarea în procedura dării în plată;
  • Redactarea și susținere acțiuni cu privire la contractele de credit ce conțin clauze abuzive/înghețarea cursului valutar.