Drept comercial

Potrivit sistemului subiectiv dreptul comercial are ca obiect normele juridice care reglementează relațiile sociale născute din actele juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant. În această concepție dreptul comercial apare ca un asamblu de norme juridice cu caracter profesional destinate unei anumite categorii profesionale denumită comercianți.

Detalierea specifică acestui serviciu:

  • acordare de asistență juridică în vederea înființării unei societăți comerciale, fuziuni, divizări, majorărea capitalului social precum și orice alte modificări cu privire la societate;
  • redactarea somațiilor de plată;
  • consultanță juridică cu caracter permanent pentru societăți;
  • consultanță juridică în domeniul insolvenței;
  • formularea de opinii juridice;
  • reprezentare litigii între profesioniști.