Drept administrativ și fiscal

Reglementează relațiile sociale ce apar în activitatea administrației de stat sau în legătură cu aceasta, adică relațiile între organele administrative și între acestea și alte organe de stat, cele dintre administrație și cetățeni; principiile organizării și funcționării administrației.

Detalierea specifică acestui serviciu:

  • reprezentarea clienților în fața autorităților publice;
  • asistență și reprezentare în fața autorităților publice în procedura prealabilă, precum și în fața instanțelor de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritățile locale;
  • asistare și reprezentare in actiuni avand ca obiect revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative intocmite cu incalcarea dispozitiilor legale.
  • redactarea contestanțiilor împotriva deciziilor de impunere emise de autoritățile fiscale;