SERVICII JURIDICE

Av. Pop Mihai Ioan

Pop Mihai Ioan este membru al Baroului Cluj începând cu anul 2014, înființând ulterior Cabinetul de Avocat, unde acesta este titular. Vă oferim atât consultanță juridică cât și reprezentare în fața instanțelor de judecată, organelor de urmărire penală precum și în fața oricăror instituții publice sau în fața terților.

Misiune

Prin profesionalism și seriozitate, cu o vastă experiență într-o multitudine de domenii juridice, oferim clienților noștri soluții personalizate în funcție de nevoile și specificațiile acestora. Scopul nostru este acela de a ne asigura ca fiecare dintre clienții noștri să aibă posibilitatea de a-și fructifica în întregime drepturile legale și constituționale și de a-și proteja interesele legitime.

Contact

Venim în întâmpinarea clienților noștri oferind servicii juridice prin intermediul Cabinetului de avocat Pop Mihai Ioan, atât la nivel local cât și la nivel național.

0747 107 226

 

juridic@expertda.ro

 

”Imposibilul poate fi împărțit oricând în posibilități”

DREPT CIVIL

 Reglementează raporturi patrimoniale și ne-patrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau persoane juridice aflate pe poziții de egalitate juridică...

Mai mult...

DREPTUL FAMILIEI

Dreptul Familiei este reprezentat de totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, adopție și raporturile asimilate de lege...

Mai mult...

DREPT CONTRAVENȚIONAL

Dreptul contravenţional poate fi definit ca un ansamblu de norme juridice de drept public, care reglementează relaţiile sociale cu privire la contravenţia şi contravenţionalitatea...

Mai mult...

DREPT FINANCIAR - BANCAR
Dreptul financiar poate fi definit ca fiind totalitatea actelor normative care reglementează relaţiile de constituire, repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti ale...

Mai mult...

DREPT COMERCIAL

Potrivit sistemului subiectiv dreptul comercial are ca obiect normele juridice care reglementează relațiile sociale născute din actele juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant...

Mai mult...

DREPTUL MUNCII

Sistemul unitar al dreptului român cuprinde un ansamblu de norme prin care se reglementează o categorie distinctă de relații sociale, având o metodă proprie și comunitate de principii...

Mai mult...

DREPT ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Reglementează relațiile sociale ce apar în activitatea administrației de stat sau în legătură cu aceasta, adică relațiile între organele administrative și între acestea și alte organe de stat, cele dintre administrație și cetățeni...

Mai mult...

DREPT PENAL

Dreptul penal are o autonomie în raport cu celelalte ramuri de drept, deoarece reglementează un domeniu distinct de relații sociale - cele care privesc reacția socială împotriva infracțiunilor...

Mai mult...

ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII

Demersuri legale, redactări diverse, reprezentări în fața diverselor organe abilitate; Redactare și atestare act constitutiv, statut, procese-verbale ale adunărilor generale; Modificarea actelor constitutive ale...

Mai mult...

CONTACT

0747 107 226

 

juridic@expertda.ro